mne flag
uk flag

PROIZVODNJA I PRODAJA KAMENIH AGREGATA


Nimont doo. je od 2002. godine eksploatator kamenoloma krečnjačkog kamena Volujica u luci Bar. Uspješno izvozimo kameni agregat za Italiju i na Maltu i do sada je izvezeno preko 4,5 miliona tona. Uzimajući taj podatak u obzir, naša kompanija zauzima mjesto najvećeg izvoznika kamenog materijala u Crnoj Gori. Izvoz agregata sa radi na paritetima FOB i CIF. Raspolažemo opremom za ukrcaj brodova do 5000 tona nosivosti.

Kamen iz našeg kamenoloma se proizvodi na kvalitetan i društveno odgovoran način uz kontrolu fabričke proizvodnje kroz implementiran Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. Sve frakcije su testirane i njihove karakteristike ispunjavaju zahtjeve Evropske direktive za građevinske materijale CPR 305/2011 i standarda EN 12620:2002+A1:2008.

U cilju stalne kontrole kvaliteta kamenolom raspolaže laboratorijom za praćenje granulometrijskog sastava i čistoće frakcija.

Prodaja domaćim kupcima se vrši direktno na otvorenom skladištu naše separacije u Luci Bar. Svim našim kupcima su obezbjeđeni besplatan ulazak u luku Bar i besplatno mjerenje robe.

Nimont kameni agregati se koriste u različite svrhe: za zidanje, malterisanje, pripremu podloge i drenaže, betoniranje, nasipanje puteva i drugih zemljanih terena.

Kod nas možete kupiti slijedeće frakcije kamenog agregata:

 • 0mm - 4mm,
 • 4mm - 8mm,
 • 8mm -16mm,
 • 16mm - 32mm,
 • 32mm - 80mm,
 • mješavina frakcija,
 • jalovina,
 • lomljeni kamen.

 • kamenolom7
  kamenolom8
  kamenolom9
  kamenolom10
  kamenolom12